Ushbu bo'limda hali
sozlanma ishlari olib borilmoqda!